Haparanda – samordningsgrupp

Inför Framtidsveckan 2015 kommer en samordningsgrupp att samordna aktiviteterna inom Haparanda kommun. Nedan hittar du några namn som redan var med under förra året eller nu anmält sitt intresse att vara med i samordningsgruppen.
Vill du komma med och engagera dig i gruppen eller arbetet med Framtidsveckan? Ta kontakt med medlemmarna eller skriv till haparanda@framtidsveckan.nu och hör om nästa möte.
Kom även med i gruppen Ekosam i Haparanda i Facebook för att samtala om hur vi samverkar för ett ekologiskt hållbart Haparanda.
Du hittar en skärmdump med bild och kontaktuppgifter till fjolårets grupp via sidan här.

[ws_table id=”6″]