Bakgrund

Det börjar för de allra flesta blir uppenbart att vi idag har ett antal globala kriser som sammanhänger med vårt sätt att leva och också med varandra:

 • Den ekologiska krisen
  Planeten Jorden förlorar biologisk mångfald i en takt som idag jämförs med de stora utrotningsvågorna som tidigare inträffat i Jordens historia.
 • Klimatkrisen
  Mänsklighetens utsläpp av växthusgaser håller kraftigt på att förändra livsförutsättningarna för alla arter på planeten, inklusive oss själva.
 • Energikrisen
  Oljans och kolets tid som energikällor är slut och även om vi skulle kunna ta upp resten av de fossila bränslena kan vi inte göra, helt enkelt för att vi det närmaste bokstavligen bränner upp vår planet.
 • Den ekonomiska krisen
  En allt större skala på en global spekulationsekonomi där skimära värden skapas utanför planetens ekologiska bärförmåga leder bort resurser, mänskliga såväl som ekonomiska bort från lösningar på de globala kriserna.

Vi ser att dessa kriser hänger samman. Behovet av att skapa en värld som är ekologiskt hållbar är inte en utopi – den måste vara en verklighet för att säkra kommande generationers liv!

Vi måste ställa om samhället till ett ekologiskt hållbart samhälle.

Utgångspunkten för varje människa är det lokala, där börjar din och min rådighet – den sfär av påverkan som vi som individer och tillsammans besitter. Att det lokala sedan sitter ihop med det globala, det vet vi också.

Kärnfrågan är; Hur kan vi skapa ökad livskvalité lokalt med mindre energi och råvaror?

Framtidsveckan vill skapa handlingskraft och hopp, visa att Norrbottens kommuner rymmer stora möjligheter och att vi har mycket att bidra med när det gäller omställningsarbete för ekologiskt hållbar utveckling.

I omställningsarbetet behövs alla människor och Framtidsveckan blir ett sätt att få med fler nätverk, föreningar, grupper, privatpersoner, församlingar, företag, politiker och tjänstemän i det arbetet.
Tillsammans löser vi upp kriserna!