Syfte och mål

  • Syftet är att samla så många aktörer som möjligt i omställningsarbetet för en hållbar framtid i Norrbotten genom att bygga ett nätverk där alla känner att de är välkomna att arbeta för omställningen på sitt sätt. Allt givetvis under förutsättningen att man ställer upp på grundtanken om det ekologiskt hållbara samhället.
  • Målet i närtid är att genomföra en Framtidsvecka med publika arrangemang den 17-25 maj 2014 och därigenom utveckla en modell för samarbete mellan nätverk, föreningar, grupper, privatpersoner, församlingar, företag, kommunala bolag, skola samt kommunal organisationer.
  • Viktigt i samarbetet är mötet mellan olika intressenter i respektive kommun inför genomförandet av veckan. Genom dessa möten skapar vi starkare samhällen och bygger upp det lokala sociala kapitalet för fortsatt arbete för ekologiskt uthållig utveckling.
  • Efter projektets genomförande är ett nätverk av engagerade aktörer uppbyggt för att genomföra Framtidsveckan på årlig basis.
  • Det långsiktiga målet är att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle när det gäller miljö, energi, hälsa och ekonomi, inte en utopi utan ett faktiskt fungerande samhälle som vi alla vet att vi måste ha och dit vi enbart kan finna vägen tillsammans genom samarbete.