Idé

Idén är att vi gemensamt ska skapa en känsla av att vi tillsammans kan medverka till att ställa om samhället till ett ekologiskt hållbart samhälle.
Genom denna omställning ska vi därmed kunna möta framtidens utmaningar.

Här ett antal punkter hur vi vill beskriva idén med Framtidsveckan:

  • Framtidsveckan skall vara ett samarbetsprojekt med många olika lokala aktörer som ordnar publika arrangemang under samma vecka.
  • Samtliga arrangemang skall ha ett hållbarhets- och omställningsperspektiv. Arrangemangen skall inge hopp, skapa delaktighet och visa vägen mot framtidens långsiktigt hållbara samhällen.
  • Genom att lyfta omställningsfrågorna samlat i hela länet under en vecka sätter vi fokus på området.
  • Vi kommer att arbeta utifrån såväl miljö- och energiperspektiv som ur ett lokalekonomiskt perspektiv. I arbetet kan således frågor om miljöpåverkan, mat, hälsa, lokalturism, landsbygdsutveckling m.m. ingå.
  • Som en del i arbetet kommer det att tas fram en annonsbilaga som följer alla tidningar i länet (NSD, NK, Piteå-Tidningen, Haparandabladet). Vi räknar med att varje deltagande kommun skall ha minst 2 sidor. För varje kommun redovisas vad som händer i den kommunen under hela veckan. Samarbete med Norrbottens Media för produktionen av denna annonsbilaga.
  • Naturskyddsföreningen i Norrbottens län sköter samordningen med övriga deltagande myndigheter, företag och organisationer.

Vi vill genomföra Framtidsveckan i Norrbottens alla 14 kommuner.

Modellen för Framtidsveckan har genomförts tidigare i andra län med goda resultat, vår avsikt är att anpassa modellen till våra förutsättningar i Norrbotten.