Temabilagan

framtidsveckan_norrbotten_2014_temabilaga


Bästa illustrationen hur temabilagan kan komma att tänkas se ut får du genom att klicka på bilden här ovan, då kommer du direkt till versionen för 2014.

Temabilagan kommer preliminärt att omfatta 44 sidor och görs i samverkan med Norrbottens Media. Den kommer att följa de fyra länstidningarna i Norrbotten; NSD, Norrbottens-Kuriren, Piteå-Tidningen och Haparandabladet. Bilagan kommer att nå upp emot 200.000 norrbottningar!

Fördelningen av sidor kommer att bli ungefär så här:
– Program med lokala aktiviteter från alla länets 14 kommuner – 14 sidor
– Presentation från de kommuner som själv bekostat plats – sidantalet ej klart än
– Annonser från deltagande samarbetspartners – 14 sidor
– Information om ekologiskt hållbar utveckling av Naturskyddsföreningen – 6 sidor

Andra exempel på den här typen av temabilagor kan man hitta i tidigare Framtidsveckor runt om i landet:
Alingsås 18-24 mars 2013 (16 sidor)
Värmdö 21-29 september 2013 (8 sidor)
Örebro län 29 september – 7 oktober 2012 (28 sidor)
Gävleborg 14-22 april 2012 (32 sidor)
Hur flertal ytterligare andra Framtidsveckor har löst sin information kan du se på rikssidan för Framtidsveckan.

Annonsering
Deltagande samarbetspartners erbjuds att annonsera i temabilagan som skall ges ut och följa de fyra dagliga tidningarna i länet NSD, NK, Piteå-Tidningen och Haparandabladet.

Annonspriset är för
¼ dels sida 6000 kr
½ sida     11 000 kr
Helsida   20 000 kr
Alla priser exkl moms.

Hela annonskostnaden tillfaller projektet och avräknas kostnaden för utgivningen av temabilagan.
Annonsören kommer att få skicka in underlag till Norrbottens Media. Norrbottens Media hjälper till med annonsutformningen. Norrbottens Media fakturerar direkt till annonsören. Hela annonsintäkten avräknas sedan från kostnaden för utgivningen av temabilagan.

Ni som vill hjälpa projektet genom att annonsera ta kontakt med
Gösta Eriksson
0921-17507
092117507@telia.com