Annonser i temabilagan

Deltagande samarbetspartners erbjuds att annonsera i temabilagan som skall ges ut och följa de fyra dagliga tidningarna i länet NSD, NK, Piteå-Tidningen och Haparandabladet.

Annonspriset är för
¼ dels sida 6000 kr
½ sida     11 000 kr
Helsida   20 000 kr
Alla priser exkl moms.

Hela annonskostnaden tillfaller projektet och avräknas kostnaden för utgivningen av temabilagan.

Ni som vill hjälpa projektet genom att annonsera ta kontakt med
Gösta Eriksson
0921-17507
092117507@telia.com

Annonsören kommer att få skicka in underlag till Norrbottens Media. Norrbottens Media hjälper till med annonsutformningen. Norrbottens Media fakturerar direkt till annonsören. Hela annonsintäkten avräknas sedan från kostnaden för utgivningen av temabilagan.

Annonsstorlekar:
Helsida B 248 x H 378 mm
Halvsida liggande B 248 x H 178 mm
Halvsida stående B 122 x H 360 mm
Kvartssida B 122 x H 178 mm

annonsformat

 

Datum för leverans av annonsmaterial:
Annonsmaterial för produktion – senast 24 april 2015
Färdigproducerat annonsmaterial – senast 30 april 2015
Högupplöst PDF, CMYK-färg, bildupplösning 200 dpi, vektoriserad text (textkonturer).
Levereras till Lena Wahlberg:
lena.wahlberg@norrbottensmedia.se
070-673 75 15
Norrbottens Media, Drottninggatan 17, 961 35 Boden

OBS! – Alla annonsörer måste fylla i en undertecknad annonsorder som med vanlig post ska skickas till:
Gösta Eriksson
Järpgatan 28
961 74 Boden

Annonsorder för undertecknande