test

Anmälan av aktivitet – Framtidsveckan 17-25 maj 2014

*Obligatorisk

Förening / företag / organisation*

Kontaktperson*

Adress

Postnummer

Ort*

Telefon / mobil*

E-post*

Skype

Arrangemangsbeskrivning

Typ av arrangemang*

Ort för arrangemanget*

Datum för arrangemanget*

Tidpunkt för arrangemanget*

Exempel: 11:00

Plats/lokal:*

Kostnad för deltagare*

Övrigt
Ev behov av särskild klädsel, utrustning m.m.

Annons i temabilaga

Vi vill ha annons i temabilagan*
Vill ni veta mer om annonsering i temabilagan kan ni ta kontakt med Gösta Eriksson, 0921-17507, 070-2300039, 092117507@telia.com