Framtidsveckan 2015 – datum blir 18-24 maj

top_img_9133_small

Naturskyddsföreningen i Norrbottens län har åtagit sig ansvaret för samordningen av 2015 års Framtidsvecka i Norrbotten. Vid sitt styrelsemöte den 19 november beslutades att 2015 års Framtidsvecka i Norrbotten kommer att kortas ner till sju dagar mot nio året innan. Datumet är nu fastslaget till 18-24 maj.