Älvsbyn har samordnat sig!

samordningsgrupp_alvsbyn_20140307_foto_gosta_eriksson

Den nybildade samordningsgruppen i Älvsbyn. Från vänster Kerstin Backman (sammankallande), Nana Karlsson, Agneta Burman, Julia Gullbrandsson och Carina Isaksson.
Foto Gösta Eriksson.

Gösta Eriksson besökte ABF-lokalen i Älvsbyn fredagen den 7 mars. Ideell kvinnor på mötet och avsaknaden av män på berodde säkert på att alla hade fullt upp med förberedelserna inför den internationella kvinnodagen som ju infaller dagen efter.
Gruppen i Älvsbyn har framför sig intensiva veckor fram till 20 april då alla arrangemang ska vara inregistrerade.
Ta kontakt med gruppen och kom med i arbetet!
Gruppen har en e-postadress som är alvsbyn@framtidsveckan.nu och dessutom finns Facebook gruppen ”Ekosam i Älvsbyn”, ett samtalsforum för alla som vill diskutera hur Älvsbyns kommun blir ekologiskt hållbart.