Framtidsveckan i Norrbotten

Här kommer vi att bygga upp en webbplats för Framtidsveckan i Norrbotten 17-25 maj 2014. Framtidsveckan i Norrbotten planeras av Naturskyddsföreningen i Norrbottens län i samverkan med ett stort antal andra aktörer.

Om du vill veta mer om Framtidsveckan i Norrbotten eller delta i arbetet ta kontakt med
Gösta Eriksson
Järpgatan 28,  961 74  BODEN
0921-17507
070-230 00 39
092117507@telia.com
Skype: gosta.eriksson39
Även Facebook