Planerings- och styrgruppen på plats!

IMG_9110

Den 23 januari 2014 samlades för första gången planerings- och styrgruppen för Framtidsveckan 2014 på Landstingshuset i Luleå.
Från vänster: Charlotte Högnelid, kommunikatör Norrbottens Läns Landsting (NLL), Sophie Forsberg, Norrbottens Energikontor (NENET), Bertil FrankkilaNorrbottens Läns Landsting (NLL), Lars Andersson, ordförande Naturskyddsföreningen i Norrbottens län, Per Holmqvist, Nordansmak, Maria Johansson, Studiefrämjandet och Gösta Eriksson, projektledare Naturskyddsföreningen i Norrbottens län.
På bilden saknas Thomas Mariedahl, ABF, Håkan Stenmark, LRF, Lars Bergström, Hela Sverige ska leva, Lennart Pittja, Vägvisaren, Jonas Vannar, Sierges sameby och Urpo Taskinen, koordinator Naturskyddsföreningen i Norrbottens län.

Foto Urpo Taskinen.

Den länsövergripande planerings- och styrgruppen för Framtidsveckan har haft sitt första möte. På landstingshuset samlades en grupp på nio personer och ytterligare två anslöt via telefon. Ytterligare ett par personer hade fått förhinder att komma, vilket innebär att gruppen nu är 13 personer stark, med möjlighet till utökning om behov finns.
Vid mötet gick projektledaren Gösta Eriksson igenom projektets bakgrund med efterföljande diskussion. Gruppens kontaktuppgifter här.
Nästa möte för gruppen blir den 12 februari kl 16.00 på Landstingshuset i Luleå.