Gällivare har kommit igång!

Framtidsveckan_Gallivare_2014-02-20_foto_Gosta_Eriksson

Större delen av samordningsgruppen i Gällivare samlade i Studiefrämjandets lokaler den 20 februari 2014. Från vänster bakre raden: Raimo Johansson, Kjell Henriksson, Ingrid Josefsson, Marika Hennix och (sammankallande), Ewa Näsvall. Sittande Solveig Granath och Cora Karlsson (sammankallande).
På bilden saknas kommunens representant, kontaktuppgifter till hela gruppen här.
Foto Gösta Eriksson.

Gösta Eriksson tog tåget från Boden till Gällivare. Gällivare samordningsgrupp bildades efter informationen och sedan var det bara för Gösta att ta tåget hem – mycket praktiskt att slippa sitta och köra bil upp!
Gruppen har framför sig intensiva veckor fram till 20 april då alla arrangemang ska vara inregistrerade ; att nå alla tänkbara företag, föreningar och organisationer inte bara i Gällivare utan även i alla byar i den vidsträckta kommunen.
Ta kontakt med gruppen och kom med i arbetet!
Gruppen har en e-postadress som är gallivare@framtidsveckan.nu och dessutom finns Facebook gruppen ”Ekosam i Gällivare”, ett samtalsforum för alla som vill diskutera hur Gällivare kommun blir ekologiskt hållbart.