Övertorneå presentationsmaterial 2015

Samordningsgruppens
första möte 5 mars 2014 kl 9-11 på lilla sammanträdesrummet tekniska kommunhuset

Dagordningen i förkortad form finns här som pdf och som Wordfil.

1. Öppnande och välkommen

2. Presentation av deltagarna – http://framtidsveckan.nu/organisation/overtornea-samordningsgrupp/
Notera – Studieförbundet Vuxenskolans representant kan bara måndagar. Hon heter Helena Mykkänen och finns i Haparanda.

3. Minnesanteckningar – vem skriver?

4. Presentation av Framtidsveckan
– PPT-fil av grundpresentation http://framtidsveckan.nu/overtornea/2015/Power_Point_FRAMTIDSVECKA_NORRBOTTEN.pptx
– Pdf-fil av grundpresentation http://framtidsveckan.nu/overtornea/2015/Power_Point_FRAMTIDSVECKA_NORRBOTTEN.pdf

Kompletteras i början av presentationen med

a) Gigantiska mängder energi lagras i världshaven, jorden och luften pga den ökade koldioxidhalten i Jordens atmosfär
Bild http://framtidsveckan.nu/overtornea/2015/400000_hiroshimabombs_a_day.jpg
 (webbsidan med text http://thinkprogress.org/climate/2013/12/22/3089711/global-warming-hiroshima-bombs/ )
Widget http://www.skepticalscience.com/4-Hiroshima-bombs-per-second-widget-raise-awareness-global-warming.html

b) Denna energi smälter Antarktis. I maj 2014 kom rapport om att Väst-Antarktis avsmältning är oundviklig.
Film 1 möjlig att ladda ner http://framtidsveckan.nu/overtornea/2015/Runaway_Glaciers_in_West_Antarctica.mp4
Film 1 på internet http://youtu.be/YQMtb1Pd07E
Film 2 möjlig att ladda ner http://framtidsveckan.nu/overtornea/2015/GroundingLineRetreat_20140507_1280.mp4
Artikel med film 2 http://climatecrocks.com/2014/05/12/nasa-video-antarctic-collapse-explained/

c) Denna energi smälter isen i Arktis.
Film möjlig att ladda ned http://framtidsveckan.nu/overtornea/2015/Arctic_ice_age_1987-2014.mp4
Artikel med filmen http://climatecrocks.com/2015/01/23/disappearing-arctic-ice-1987-2014/

d) Denna energi leder också till extremerna. Det är viktigt att inte blanda ihop väder (det som händer just nu) och klimat (förändringar i perspektiv på +40 år) men vi börjar märka fler och fler extremer – här ett aktuellt exempel.
Bild http://framtidsveckan.nu/overtornea/2015/rekordtidig_var_i_Haparanda_20150304.jpg
Artikel på nätet http://www.smhi.se/bloggar/vaderleken/2015/03/04/rekordtidig-var-i-haparanda-for-andra-aret-i-rad/

Kompletterande till ppt-presentationen finns ett sammanställt blad om själva Framtidsveckan:
Word http://framtidsveckan.nu/overtornea/2015/Presentation_Framtidsveckan_Norrbotten_2015.doc
Pdf http://framtidsveckan.nu/overtornea/2015/Presentation_Framtidsveckan_Norrbotten_2015.pdf

5. Samordningsgruppens uppgift
a) Förankra projektet i den egna organisationen, vilka aktiviteter skall vi göra under Framtidsveckan 18-24 maj 2015? Det kan alltså vara en eller flera aktiviteter från varje organisation.
b) Skall vår egen organisation annonsera i temabilagan? Boka annonsutrymme.
c) Sprid information om projektet till andra organisationer för att de skall kunna delta med aktiviteter.
d) Sprid information om hemsidan www.framtidsveckan.nu och Ekosamgrupperna på Facebook.
e) Samordna aktiviteterna så att de om möjligt inte kolliderar i tid och plats.
f) Utvärdera projektet för att göra det ännu bättre 2016.

6. Lämna förslag på organisationer som bör informeras. Vem informerar dem?
Hur får man med byarna också?

Framtidsveckan 2014 hade följande arrangörer i Övertorneå:
http://framtidsveckan.nu/overtornea/2015/Aktivitet_2014_Overtornea.pdf
http://framtidsveckan.nu/overtornea/2015/Aktivitet_2014_Overtornea.xlsx

7. Vem skall vara sammankallande i denna samordningsgrupp? 
Notera – sammankallande kallar bara till mötet, gruppen ansvarar för mötena.

8. Övrigt

9. Nästa möte för samordningsgruppen.

10. Avslutning.